Siedziba Schwenkfeldystów

Twardocice to niewielka wieś znajdująca się w województwie dolnośląskim. Choć nie jest oblegana przez turystów, to jednak wpisała się w historię okolic jako miejsce, które swego czasu było istotnym punktem na mapie Polski. Przynajmniej dla wąskiej grupy ludzi…

Schwenkfeldyści w Twardocicach

Jednym z głównych zabytków Twardocic jest bez wątpienia niepozorny kościół, po którym obecnie zostały już tylko ruiny. Nie zmienia to jednak faktu, że miejsce odgrywało ważną rolę już kilkaset lat temu, kiedy to na dłuższy moment stało się siedzibą fanatycznych wyznawców Kaspara Schwenkfelda. Śląski reformator religijny głosił swoje racje na tyle głośno, że również w Twardocicach znalazł grono wierzących w teorię, które później miały przerodzić się w pietyzm i purytanizm. To właśnie obecne Twardocice ruiny kościoła stały się wówczas miejscem spotkań, a ponieważ wiernych bezustannie przybywało kościół był aż dwukrotnie rozbudowywany. Obie rozbudowy miały miejsce na samym początku osiemnastego wieku w krótkich odstępach czasu. Wyznawcy odłamu religijnego spotykali się w Twardocicach, które po pewnym czasie zyskało nieoficjalny status stolicy Schwenfeldystów. Taka sytuacja oczywiście nie mogła przejść bez echa. Wszelcy reformatorzy, którzy sprzeciwiali się powszechnej wierze katolickiej musieli liczyć się z nieprzyjemnościami. Schwenkfeldyści również musieli zmierzyć się z tymi, którzy za żadne skarby nie chcieli uznać innej teorii. Apogeum konfliktu miało miejsce w 1726 roku, kiedy po wielu latach upokorzeń i prześladowań niespełna dwustu wyznawców Kaspara postanowiło opuścić Twardocice. Decyzja okazała się jedyną słuszną, ponieważ robiono dosłownie wszystko, aby schwenkfeldyści skapitulowali, włącznie z wtrącaniem do więzienia. Jeszcze tego samego roku kościół został przejęty przez katolików, którzy poddali go kolejnej renowacji, choć ogromny pożar zniweczył ich zacne plany. Kościół przetrwał kolejny pożar i został odrestaurowany. Przetrwał całe stulecia, choć obecnie jest tylko nienadającą się do użytku ruiną przypominającą o zdarzeniach, które kiedyś wstrząsnęły całą wsią.

Możesz również polubić…