Samochody autonomiczne a prywatność: Kwestie etyczne i prawne

Czym są samochody autonomiczne?

Osobom zainteresowanym nowinkami technologicznymi na pewno nie trzeba tłumaczyć, czym są autonomiczne samochody. Jednak dla tych, którzy nie śledzą na bieżąco trendów, warto zacząć od wyjaśnienia, czym dokładnie są te pojazdy. Samochody autonomiczne, zwane też bezzałogowymi, to pojazdy, które poruszają się bez udziału kierowcy. Zostały stworzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa na drogach, bowiem – jak przekonują specjaliści – eliminują człowieka jako źródło błędów i awarii.

Nie brzmi to zbyt źle, prawda? Jednak wraz z wprowadzeniem samochodów autonomicznych towarzyszy im wiele pytań i wątpliwości, dotyczących nie tylko bezpieczeństwa samego pojazdu, ale też prywatności i etyki zachowań wobec pasażerów i innych użytkowników dróg.

Samochody autonomiczne a prywatność: kwestie etyczne i prawne

Samochody autonomiczne, pomimo swojej nowoczesnej technologii, stawiają przed nami wiele dylematów, zarówno natury etycznej, jak i prawnej. Przede wszystkim, wyróżniamy dwa zagadnienia:

1. Prywatność i konflikt zasad “bezpieczeństwo w zamian za ochronę prywatności”

Bezzałogowe samochody dzięki swojej technologii zbierają ogromną ilość danych dotyczących swojego otoczenia, a także pasażerów. Mogą rejestrować nie tylko przemieszczenie się, ale także zachowanie kierowcy czy pasażerów, ich rozmowy, itp.

To rodzi wiele pytań i wątpliwości dotyczących ochrony prywatności, a także konfliktu zasad „bezpieczeństwo w zamian za ochronę prywatności”. Czy na każde przejazd pasażerzy muszą dawać zgodę na gromadzenie danych o sobie? Czy systemy bezpieczeństwa w samochodach mają dostęp do prywatnych informacji, które nie powinny trafić do innych osób lub firm?

2. Dylematy etyczne wynikające z programowania samochodów autonomicznych

Drugim ważnym zagadnieniem są dylematy etyczne wynikające z programowania samochodów autonomicznych. Konstruując systemy samouczące, musimy określić, jakie decyzje mają podejmować w niestandardowych sytuacjach (np. gdy dziecko biegnie na drogę, a jednocześnie na pasach znajdują się osoby dorosłe). Decyzje te podyktowane są wartościami przyjętymi przez ludzi w danym społeczeństwie, a przeniesienie ich na maszynę może rodzić kontrowersje.

Jakie decyzje mają podejmować samochody autonomiczne?

Warto zwrócić uwagę na to, że samochody autonomiczne, aby działać, muszą być zaprogramowane przez ludzi. Kierujący projektowaniem i programowaniem maszyn muszą zdecydować, jakie decyzje mają podejmować samochody autonomiczne w sytuacjach niestandardowych. Oto przykładowe problemy, z którymi muszą sobie poradzić:

– W sytuacji nieuniknionej kolizji, czy samochód ma zminimalizować straty dla pasażerów, czy raczej chronić innych użytkowników drogi, np. pieszych lub rowerzystów?

– Jak maszyna powinna zachować się w sytuacji, gdy konieczne będzie wybicie z drogi, a jednocześnie znajdują się na niej piesi lub rowerzyści?

– Na jakiej zasadzie systemy autonomiczne przypisują uzyskane informacje do użytkowników i jak kontrolować gromadzenie danych?

To tylko kilka z wielu pytań, które muszą zostać zdecydowane przez ludzi projektujących i programujących bezzałogowe samochody.

Podsumowanie

Bezzałogowe samochody to coś więcej niż tylko kolejna nowinka technologiczna – zmieniają one nasze życie na wiele różnych sposobów, dotykając m.in. prywatności i etyki. Aby móc czerpać z ich potencjału, musimy rozwiązać wiele pytań i dylematów, związanych z gromadzeniem danych i programowaniem maszyn. Musimy znaleźć złoty środek, którym będzie optymalne połączenie dwóch zasad – bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Możesz również polubić…